Hulp bij scheiden

Een scheiding is nooit fijn maar kan soms ook erg moeilijk zijn wanneer er problemen zijn. Wij ondersteunen onze klanten, maar ook mediators en advocaten met de financiële splitsing. Wij onderzoeken waar een partij recht op heeft, onder welke voorwaarden en wat de mogelijkheden zijn. Dit alles om voor een soepel verloop te zorgen zodat ook dit vaak vervelende onderdeel tot een goed einde gebracht kan worden.


Ons motto hierin is: “Wel allebei de helft, maar niet recht door het midden.”


Zodat voor beide partijen een uitgangspunt wordt gecreëerd waarbij een nieuwe goede start gemaakt kan worden.